FinSoft  HOME
Bg En
Начало Продукти Цени За нас Контакти КАРТА

Подукти и Услуги  

COMPUTERS

 КОМПЮТРИ - Компютърни системи с висока надеждност

Компютри тествани за надеждност и съвместимост с ВСЕКИ от софтуерните пакети, чийто дистрибутори сме. още...


СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ - Перфектни счетоводители работещи с върхови счетоводни системи.

Пълно счетоводно обслужване за малки, средни и големи фирми. Отдела за счетоводно обслужване работи в непрестанна връзка с консултанския и компютърния отдел на фирмата, като по този начин всички наши клиенти се възползват не само от перфектно воденото счетоводство но при желание получават всякакви данни за фирмата си и на електронен носител. За големите фирми е възможно локално въвеждане и централизирана обработка на данните. още...
Счетоводни Услуги

Счетоводни Услуги БИЗНЕС НАВИГАТОР - Интегрирана система за фирмено управление Бизнес Навигатор.

Пълната автоматизация на счетоводството е главното предимство на Бизнес Навигатор. Неговите автоматични операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чийто данни трудно се съгласуват помежду си. Те работят на принципа "Включи и забрави", като информацията постъпва навсякъде в счетоводството направо от първичния документ. още...

 Програми за МИТНИЧЕСКА ОБРАБОТКА, СТРОИТЕЛСТВО и TERES - Специализирани софтуерни системи отговарящи на законодателните изменения.

WinMid и WinMTar са програми използвана от фирми с външнотърговска дейност.

GAUDY помага на стртоителните предприемачи да са винаги една стъпка пред конкуренцията.

TERES е мощна система за организиранета на отдел ТРЗ в големи фирми.

още...

Митница

Copyright © 2004 FinSost, Ltd.

 

Начало Продукти Цени За нас Контакти КАРТА
Изпращайте коментари по тази страница на Любо.
Декември 2004